دانلود رام رسمی huawei g-series g7

در صفحه گوشیhuawei g-series g7 میتوانید به همه رام ها و آموزش های این گوشی دسترسی داشته باشید.

مرجع خدمات نرم افزاری گوشی هوشمند 
mci
loading
huawei g7
huawei g7
مشاهده
لینک
قیمت
حجم
زبان فارسی
منطقه
ورژن اندروید
نوع رام
بیلد نامبر
مدل گوشی
2000
1058 MB
کامل
خاور میانه
4.4.4
رسمی
C00B257
G7-L01
2000
1310 MB
فقط کیبورد
مالزی
5.1.1
رسمی
C636B320
G7-L01
2000
1363 MB
کامل
تونس
5.1.1
رسمی
C185B320
G7-L01
2000
1355 MB
کامل
ترکیه
5.1.1
رسمی
C464B340
G7-L01
2000
1218 MB
فقط کیبورد
مالزی
5.1.1
رسمی
C636B330
G7-L11
2000
1538 MB
کامل
ترکیه
6.0
رسمی
C464B530
G7-L01
2000
1058 MB
فقط کیبورد
روسیه
4.4.4
رسمی
C00B264
G760-L01
2000
1395 MB
فقط کیبورد
ایتالیا
5.1.1
رسمی
C432B331
G760-L01
2000
1510 MB
کامل
خاور میانه
4.3
رسمی
C185B510 - CUSTC185
G760-L01
2000
1509 MB
کامل
خاور میانه
4.3
رسمی
C185B510 - CUSTC185
G7-L11
huawei g7
huawei g7
0
آموزش هاي مربوط
0
فایل های تخصصی مربوط
10
رام هاي مربوط
رام رسمی اندروید 4 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1396/01/05
16
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L11
 : بیلد نامبرC185B510 - CUSTC185
نسخه اندرويد : 4.3
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 4 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1396/01/05
10
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G760-L01
 : بیلد نامبرC185B510 - CUSTC185
نسخه اندرويد : 4.3
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/04
47
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G760-L01
 : بیلد نامبرC432B331
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : ایتالیا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 4 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/04
40
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G760-L01
 : بیلد نامبرC00B264
نسخه اندرويد : 4.4.4
منطقه : روسیه
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/10/30
73
2
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L01
 : بیلد نامبرC464B530
نسخه اندرويد : 6.0
منطقه : ترکیه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/10/30
44
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L11
 : بیلد نامبرC636B330
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : مالزی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/10/30
41
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L01
 : بیلد نامبرC464B340
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : ترکیه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/10/30
49
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L01
 : بیلد نامبرC185B320
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : تونس
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/10/30
42
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L01
 : بیلد نامبرC636B320
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : مالزی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 4 برای huawei g7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei-G7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/10/30
53
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : G7-L01
 : بیلد نامبرC00B257
نسخه اندرويد : 4.4.4
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
1