دانلود رام رسمی huawei honor honor 7

در صفحه گوشیhuawei honor honor 7 میتوانید به همه رام ها و آموزش های این گوشی دسترسی داشته باشید.

مرجع خدمات نرم افزاری گوشی هوشمند 
mci
loading
huawei honor 7
huawei honor 7
مشاهده
لینک
قیمت
حجم
زبان فارسی
منطقه
ورژن اندروید
نوع رام
بیلد نامبر
مدل گوشی
2000
1431 MB
فقط کیبورد
جهانی
5.0.1
رسمی
C17B132
PLK-UL00
2000
1409 MB
فقط کیبورد
جهانی
5.0.1
رسمی
C00B150
PLK-AL10
2000
1594 MB
فقط کیبورد
جهانی
5.0.1
رسمی
C92B190
PLK-CL00
2000
1481 MB
فقط کیبورد
جهانی
5.0.1
رسمی
C01B132
PLK-TL00
2000
1440 MB
فقط کیبورد
روسیه
5.0.1
رسمی
C01B132
PLK-TL01H
2000
1403 MB
کامل
خاور میانه
6.0.1
رسمی
C185B321
PLK-L01
2000
1492 MB
فقط کیبورد
روسیه
6.0.1
رسمی
C10B320
PLK-L01
2000
1459 MB
فقط کیبورد
اروپا
6.0.1
رسمی
C432B320
PLK-L01
2000
1496 MB
فقط کیبورد
اروپا
6.0.1
رسمی
C432B370
PLK-L01
2000
1458 MB
فقط کیبورد
هند
6.0.1
رسمی
C675B304
PLK-UL00
huawei honor 7
huawei honor 7
0
آموزش هاي مربوط
0
فایل های تخصصی مربوط
10
رام هاي مربوط
رام رسمی اندروید 6 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
22
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-UL00
 : بیلد نامبرC675B304
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : هند
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
26
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-L01
 : بیلد نامبرC432B370
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : اروپا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
21
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-L01
 : بیلد نامبرC432B320
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : اروپا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
18
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-L01
 : بیلد نامبرC10B320
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : روسیه
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
18
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-L01
 : بیلد نامبرC185B321
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
16
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-TL01H
 : بیلد نامبرC01B132
نسخه اندرويد : 5.0.1
منطقه : روسیه
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
18
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-TL00
 : بیلد نامبرC01B132
نسخه اندرويد : 5.0.1
منطقه : جهانی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
18
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-CL00
 : بیلد نامبرC92B190
نسخه اندرويد : 5.0.1
منطقه : جهانی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
18
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-AL10
 : بیلد نامبرC00B150
نسخه اندرويد : 5.0.1
منطقه : جهانی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای huawei honor 7در این پست با دانلود رام رسمی Huawei 7 با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
1395/11/19
19
0
ادامه مطلب  
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : PLK-UL00
 : بیلد نامبرC17B132
نسخه اندرويد : 5.0.1
منطقه : جهانی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
1