موب یار در سه زمینه اصلی رام رسمی،آموزش های مربوط و فایل تخصصی فعالیت میکند و تعمیرکاران گوشی هوشمند و تمام افرادی که از این گوشی ها استفاده میکنند می توانند از این سایت بهره ببرند.

mci
loading
رام
1287
AndroidAndroid

رام رسمی اندروید 5 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6506
 : بیلد نامبر10.7.A.0.222
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : آمریکا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6503
 : بیلد نامبر10.7.A.0.228
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : آلمان
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6503
 : بیلد نامبر10.7.A.0.222
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6502
 : بیلد نامبر10.7.A.0.222
نسخه اندرويد : 5.1.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 5 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6503
 : بیلد نامبر10.6.A.0.454
نسخه اندرويد : 5.0.2
منطقه : اروپا شمالی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 5 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6502
 : بیلد نامبر10.6.A.0.454
نسخه اندرويد : 5.0.2
منطقه : آمریکا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 4 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6502
 : بیلد نامبر10.3.A.0.423
نسخه اندرويد : 4.2.2
منطقه : اندونزی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 4 برای Sony ZLدر این پست با دانلود رام رسمی Sony ZL با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : C6503
 : بیلد نامبر10.3.A.0.423
نسخه اندرويد : 4.2.2
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 6 برای Sony Z5 Premium Dualدر این پست با دانلود رام رسمی Sony Z5 Premium Dual با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : E6833
 : بیلد نامبر32.2.A.0.305
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 6 برای Sony Z5 Premium Dualدر این پست با دانلود رام رسمی Sony Z5 Premium Dual با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.این رام قابل فلش با فلش تولز می باشد.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : E6833
 : بیلد نامبر32.2.A.0.224
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
12345678910