مجموع دانلود ها
69700+
تعداد فایل تخصصی
190+
تعداد رام کاستوم
440+
تعداد رام رسمی
2070+
رام مورد نظر خود را بیابید
جستوجو
موب یار
Sample Text 2
Sample Text 3
Sample Text 4
Sample Text 5
Sample Text 6
Sample Text 7
آخرین رام ها

Samsung
اندروید 9.0 برای Samsung Note9 منطقه ایران / N960F - N960FXXS2CSBA
1398/03/01
Samsung
اندروید 9.0 برای Samsung J4 منطقه مکزیک / J400M - J400MUBU3BSDD
1398/03/01
Samsung
اندروید 9.0 برای Samsung J4 Plus منطقه روسیه / J415FN - J415FNPUU2BSDL
1398/03/01
Xiaomi
اندروید 9.0 برای Xiaomi Mi 8 منطقه Global / Mi 8 - V10.2.3.0.PEAMIXM
1398/02/30
Huawei
اندروید 9.0 برای Huawei Honor 4X منطقه - / تمام مدل ها - MK90.0-cherry-201905200214
1398/02/30
Samsung
اندروید 9.0 برای Samsung S5 منطقه - / G900F/M/T/V - lineage-16.0-20190520-nightly-klte
1398/02/30
Samsung
اندروید 9.0 برای Samsung S5 منطقه - / G900FD - lineage-16.0-20190520-nightly-klteduos
1398/02/30
Samsung
اندروید 9.0 برای Samsung S5 منطقه - / G900I/P - lineage-16.0-20190520-nightly-kltedv
1398/02/30
LG
اندروید 9.0 برای LG G2 منطقه - / D802 - lineage-16.0-20190520-nightly-d802
1398/02/30
LG
اندروید 9.0 برای LG G3 منطقه - / D850 - RR-P-v7.0.1-20190414-d852-Official
1398/02/30

برند ها