اطلاعات خرید

  نام محصول   قیمت
رام رسمی Samsung J7 مدل J7008 اندروید 5.1 بیلد J7008ZMU1AQG2 منطقه چین 3000 تومان