اطلاعات خرید

  نام محصول   قیمت
رام رسمی Samsung A70 مدل A705MN اندروید 9.0 بیلد A705MNXXU2ASF5 منطقه بولیوی 3000 تومان