اطلاعات خرید

  نام محصول   قیمت
رام رسمی Samsung A70 مدل A7050 اندروید 9.0 بیلد A7050ZHU4ASL1 منطقه تایوان 3000 تومان