اطلاعات خرید

  نام محصول   قیمت
رام رسمی Samsung A70 مدل A705GM اندروید 9.0 بیلد A705GMDDU3ASG6 منطقه نپال 3000 تومان