مجموع دانلود ها
55000+
تعداد فایل تخصصی
190+
تعداد رام کاستوم
430+
تعداد رام رسمی
2010+
رام مورد نظر خود را بیابید
جستوجو
موب یار
Sample Text 2
Sample Text 3
Sample Text 4
Sample Text 5
Sample Text 6
Sample Text 7
آخرین رام ها

Samsung
اندروید 7.1.2 برای Samsung S4 Mini منطقه - / S4 mini 4G - aicp_n-12.1-20180107
1396/06/05
LG
اندروید 9.0.0 برای LG G2 منطقه - / d802 - AospExtended-v6.3-20190217
1397/12/17
Sony
اندروید 8.1 برای Sony Z منطقه - / تمام مدل ها - lineage-15.1-20190305
1397/12/17
Sony
اندروید 8.1 برای Sony V منطقه - / تمام مدل ها - lineage-15.1-20190307
1397/12/17
Sony
اندروید 8.1 برای Sony T منطقه - / تمام مدل ها - lineage-15.1-20190306
1397/12/17
Sony
اندروید 8.1 برای Sony TX منطقه - / تمام مدل ها - lineage-15.1-20190306
1397/12/17
LG
اندروید 8.1 برای LG G3 منطقه - / d855 - lineage-15.1-20190306
1397/12/17
LG
اندروید 8.1 برای LG G2 منطقه - / d802 - lineage-15.1-20190301
1397/12/17
Huawei
اندروید 8.1 برای Huawei Honor 5X منطقه - / تمام مدل ها - lineage-15.1-20190302
1397/12/17
Oneplus
اندروید 9.0 برای Oneplus 6 منطقه - / Oneplus 6 - omni-9-20190113
1397/10/24

برند ها