دانلود رام رسمی huawei p9 lite

در صفحه گوشیhuawei p9 lite میتوانید به همه رام ها و آموزش های این گوشی دسترسی داشته باشید. دانلود رام رسمی huawei p9 lite

mci
loading
huawei p9 lite
huawei p9 lite
توضیحات
لینک
قیمت
حجم
زبان فارسی
منطقه
ورژن اندروید
نوع رام
بیلد نامبر
مدل گوشی
رام ها
2000
2013 MB
فقط کیبورد
مالزی
7.0
رسمی
C636B361
VNS-L31
2000
1978 MB
فقط کیبورد
اروپا
7.0
رسمی
C432B371
VNS-L31
2000
2024 MB
کامل
خاور میانه
7.0
رسمی
C185B360
VNS-L31
2000
1864 MB
فقط کیبورد
اروپا
6.0.1
رسمی
C432B210
VNS-L31
2000
1880 MB
فقط کیبورد
جمهوری چک
6.0.1
رسمی
C169B131
VNS-L31
2000
2020 MB
فقط کیبورد
مالزی
7.0
رسمی
C636B360
VNS-L22
2000
1883 MB
فقط کیبورد
-
6.0.1
رسمی
C576B131
VNS-L22
2000
76 MB
کامل
خاور میانه
Rollback
رسمی
C185B300
VNS-L21
2000
2138 MB
فقط کیبورد
اروپا
7.0
رسمی
C432B370
VNS-L21
3000
2014 MB
کامل
خاور میانه
7.0
رسمی
C185B360
VNS-L21
2000
2012 MB
فقط کیبورد
روسیه
7.0
رسمی
C10B360
VNS-L21
2000
1735 MB
فقط کیبورد
اروپا
6.0.1
رسمی
C432B120
VNS-L21
2000
1608 MB
کامل
خاور میانه
6.0.1
رسمی
C185B150
VNS-L21
2000
1862 MB
کامل
خاور میانه
6.0.1
رسمی
C185B143
VNS-L21
2000
1531 MB
کامل
خاور میانه
6.0.1
رسمی
C185B130
VNS-L21
توضیحات
لینک
قیمت
حجم
نوع فایل
مدل گوشی
فایل تخصصی
رایگان
28 MB
ریکاوری TWRP
تمام مدل ها
فایل های ریکاوری TWRP مربوط به گوشی Huawei P9 Liteاگر شما می خواهید اقدام به روت کردن گوشی یا نصب رام کاستوم کنید، حتما به نصب محیط ریکاوری نیاز دارید.محیط های ریکاوری زیادی وجود دارد ولی ما امروز به نحوه نصب محیط ریکاوری TWRP می پردازیم.
فایل تخصصی
رام رسمی اندروید 7 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L31
 : بیلد نامبرC636B361
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : مالزی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 7 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L31
 : بیلد نامبرC432B371
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : اروپا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 7 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L31
 : بیلد نامبرC185B360
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 7 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L22
 : بیلد نامبرC636B360
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : مالزی
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
دانلود اندروید 7 p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite در خدمت شما هستیم.دانلود اندروید 7 p9 lite - دانلود اندروید 7 p9 lite - C185B360
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC185B360
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 7 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC10B360
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : روسیه
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید R برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات Rollback-7.0-to-6.0 در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC185B300
نسخه اندرويد : Rollback
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L31
 : بیلد نامبرC432B210
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : اروپا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L31
 : بیلد نامبرC169B131
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : جمهوری چک
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L22
 : بیلد نامبرC576B131
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : -
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC185B143
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 7 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC432B370
نسخه اندرويد : 7.0
منطقه : اروپا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC185B150
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC185B130
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : خاور میانه
پشتیبانی از زبان فارسی : کامل
رام
رام رسمی اندروید 6 برای huawei p9 liteدر این پست با دانلود رام رسمی Huawei P9 Lite با مشخصات بالا در خدمت شما هستیم.در ضمن راهنمای کامل و قدم به قدم فلش رام رسمی در ادامه ارائه می گردد.شما می توانید این رام را با لینک مستقیم از موب یار دانلود کرده و از پشتیبانی کارشناسان ما بهره مند شوید.
نوع رام : رسمی
مدل گوشي : VNS-L21
 : بیلد نامبرC432B120
نسخه اندرويد : 6.0.1
منطقه : اروپا
پشتیبانی از زبان فارسی : فقط کیبورد
رام
1